wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Henriks Barnesanger, bokforside

På wergelandssanger.no kan du lære deg sanger etter øret eller laste ned noter i PDF-format. Du kan og kjøpe boka “Henriks barnesanger”, støtte sidene eller synge inn og sende oss nye opptak.