wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Edderkoppen

Edderkoppen, Wolfgang Amadeus Mozart - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Edderkoppen

Omkved ved Ingeborg Refling Hagen.

Med åtte øyne kvasse
to vidt oppspendte klør,
må edderkoppen passe
sin vev, det silkeslør.

De fine tråder spinner
den ut av eget skjød.
Den arme flua finner
i det sin bitre død.

Så er og mange snarer
for menneskene lagt.
Men Gud vil den bevare
som stoler på hans makt.

Læredikt i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840.