wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Støtt drift av Wergelandssanger.no

For å drive denne sida, betalar Suttung teater og forlag avgifter til Tono for å få bruke musikken på nettet.

Om du ønsker å hjelpe til økonomisk, kan du kjøpe boka “Henriks barnesanger” eller eventuelt overføre pengar til Suttung forlag, kontonummer 1822 49 27645. Merk betalinga "wergelandssanger.no".

Takk for hjelpa!