wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Jeg selv

Mine hender – så nette gjorte,
å gjøre hva jeg vil!
Smågutten må et håndverk lære,
å sy må piken til.

Mine øyne – den hele verden
står malt i deres speil.
Med dem jeg og kan lese
i boka uten feil.

Min tunge – den er vel derfor
ei gjort å banne med?
Nei, til å tale sannhet.
Mitt «Ja» det er min ed.

Mine ører – hvor jeg fanger
i deres trakt hvert ord.
Jeg høre vil om veien
til himmelen fra jord.

Mine tanker – frem de kommer,
jeg vet ei selv hvorav.
Jeg tenker på mine foreldre
som liv og alt meg ga.

Mitt hjerte så hårdt kan banke
av smerte eller lyst.
Gid våken imot synden
det slår meg i mitt bryst.

Frå «Forstandsøvelser» i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840.