wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Gjetergutten

Gjetergutten, Thomas Beck - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Gjetergutten

Drott er gjetergutten:
grønnen haug hans trone,
på hans hode solen
er den gyldne krone.

Fåreflokken ligger
smigrende tilfote.
Kalven spiller junker,
kåt og vel tilmote.

Mads bukk er skuespiller,
hakkespett og skjære,
kua med sin bjelle
musikanter ere.

Og til hoffkapellet
fjerne vannfall brummer,
så at majesteten
synker søtt i slummer.

Midlertid regjerer
hunden som minister;
mere vak enn kongen;
også mere bister.

Unge konge klager:
tungt er å regjere!
Ville heller hjemme
hos min dronning være!

Oversatt frå tysk. Originalteksta frå 1824 er «Der Hirtenknabe» av Heinrich Heine. Trykt i «Vinterblommer i barnekammeret».