wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Språklære. Gramatikk.

Språklære. Gramatikk., Richard Nordraak - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Språklære. Gramatikk.

Fem små ord har jeg ofte sett:
– I den vesle språkboka mi –
artiklene EN, EI, ET, DEN og DET.
I den ørvesle språkboka mi –

Substantiv – nomen – er navn på en ting:
I den vesle språkboka mi –
en SKOLE, et HUS, et SKIP og en RING.
I den ørvesle språkboka mi –

Adjektiv lærer oss nomenets art
i den vesle språkboka mi –
Som: STOR og LITEN og LODDEN og BART.
i den ørvesle språkboka mi –

I steden for nomen, pronomenet står:
I den vesle språkboka mi –
Jons hode, HANS nese, MIN arm, DITT lår.
I den ørvesle språkboka mi –

Tallordet teller opp ting og person:
I den vesle språkboka mi –
TO hester, TRE sauer, TI mann, TOLV barn.
I den ørvesle språkboka mi –

At noenting skjer, skal oss verbet si:
I den vesle språkboka mi –
Å LESE, å SYNGE, å SKRIVE og GÅ.
I den ørvesle språkboka mi –

Hvorledes det skjer, har adverbet forklart
I den vesle språkboka mi –
Om ILLE, om VEL, om LANGSOMT og SNART.
I den ørvesle språkboka mi –

Nominer føyes av bindord i hop
I den vesle språkboka mi –
Som: barn ELLER gamle og smått OG stort.
I den ørvesle språkboka mi –

Forordet foran et substantiv står
I den vesle språkboka mi –
Som: GJENNOM ei dør og MIDT I et skår.
I den ørvesle språkboka mi –

Utropsord røper vår følelses makt
I den vesle språkboka mi –
Som lidelsens VE, og FY for forakt.
I den ørvesle språkboka mi –

Av ti taledeler da språket består.
I den vesle språkboka mi –
Igjennom det tanken fra sjelen utgår.
I den ørvesle språkboka mi –

Læredikt i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840. Tilrettelegging og omkved ved Ingeborg Refling Hagen