wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Fattigmann

Himlen er min hette.
Hvem tør på den lette?
Jorden er min sko.
Skogen er mitt bo.
Korset er mitt sverd.
Det gir fattigmann ridders verd.

Omdikta frå tysk. Originalen står i ei bok med tyske folkedikt: «Des Knaben Wunderhorn» (1806–08), samla av L. Achim von Arnim og Clemens Brentano. Dette verket er ei viktig kjelde for barneboka «Vinterblommer i Barnekammeret», og her står diktet «Fattigmand».