wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Aftenbønn

Når jeg legger meg til hvile,
tretten engler om meg står:
tvende ved min høyre smiler,
tvende ved min venstre går,
to på vakt ved hodeputen,
to ved foten dessforuten,
to meg dekker,
to meg vekker,
en meg viser
alle himlens paradiser.

I «Aftenbønn» har Wergeland omforma eit gamalt religiøst folkedikt. Han bygger sannsynlegvis på versjonen i «Des Knaben Wunderhorn», men diktet var kjend også på norsk.