wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

De tre par og den ene

For ører to, men munn kun en,
vi har vår Gud å takke.
For meget skal du høre,
men kun lite derom snakke.

To øyne og en munn ... hvordan!
Det kan deg ei fornøye?
For meget må du se, men kan
du mangt et taus fordøye?

To hender har du og en munn,
det Herrens kløkt deg viser.
De to til arbeid er jo,
kun den ene til å spise.

Frå «Forstandsøvelser» i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840.