wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Omen accipio

Omen accipio, Gamalstev frå Setesdal - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Omen accipio

Folketona frå Setesdal er etter Olav Bjørgum.

Nå ble mitt hus velsignet:
En svale fløy derinn,
så snar og glad som tanken,
der gjennomfor mitt sinn.

De begge kom fra himlen.
Lot seg min tanke se,
den gullblå var som svalen,
eller og hvit som sne.

Og make kom med make,
det var et varsel mer.
Ti noe godt ei kommer
alene, sies det.

Uskyldighet og ømhet
just søkte seg et hjem.
Hell deg, min nye hytte,
at du behaget dem!

Huset i diktet er det nybygde «Grotten» som Wergeland flytta til i mai 1841. Tittelen «Omen Accipio» tyder «eg mottek eit varsel».