wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Eksamen i religion

Eksamen i religion

Folketona frå Setesdal er etter Olav Bjørgum.

Det ville glede meg rett å vite
hvem sender snøen ved vintertide?
– Det er den samme, den gode Gud,
som lærte Moses de store bud.

Hvem lærte fuglen i treets skygge
så lunt et rede så klokt å bygge?
– Det er og han, som har sagt: jeg vil
hver liten fugl sende maten til.

Hvem lærte mauren å samle føde
så den kan leve når alt er øde?
– Jo, det er han som gir vise råd
i maurens dont og i biens dåd?

Hvem skaffer purpur til rosenbladet,
og lar i doggperler enga bade?
– Den samme Gud, som i himlen bor,
hvor solas strålende rose gror.

Hvem tvinger jorda til korn å yte,
og tornebusken til bær å skyte?
– Just han, som sendte den manna søt
til Israel-barna i ørkenens nød.

Hvem lærte sommerfuglen derinne
i puppeskallet sin kåpe spinne?
– Det gjorde Gud, han har ingen glemt.
For små er ingen, ingen fornem.

Hvem sendte Jesus å dø for andre?
Hvem lot ham veien til Golgata vandre?
– Det gjorde far hans, ja hans og vår.
Den strenghet gjorde, at mange tror.

Har vi da noe Gud Herren akter,
han som har makt over alle makter?
– Å ja! At viljen hans vi har lært,
og lever etter den, er ham kjært.

Læredikt for barn i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840.