wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Bidra med opptak!

Vi mottek gjerne opptak av melodiar på nettsidene (med eller utan akkompagnement), aller helst i MP3-format. Send bidrag til E-postadresa "lydfiler alfakrøll wergelandssanger punktum no" . Vi oppfordrar spesielt Suttung-grupper, barnekor o.l. til å hjelpe oss med gode opptak av alle melodiar vi har på sidene.