wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Moderen

Det er et uvær ute,
så seg forbarme Gud!
Folk ser igjennom rute
med skrekk i mulmet ut.

Da later i det fjerne
en ensom lykt seg se:
en moder med lanterne
går gjennom gatens sne.

Sitt barn en liten kake
hun går å kjøpe blott;
ti det er juleaften
i hytte som i slott.

Gud signe ømme mødre
med all Marias lyst!
Ti deres små er brødre
til hennes Jesus Krist!

Omdikta etter namnlaust dikt i samlinga «Die Heimkehr» av Heinrich Heine. Trykt i «Vinterblommer i barnekammeret».