wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Flua

Flua

Melodien er ein variant av folketona som er best kjend til teksta «Håvard Hedde». Omkved ved Ingeborg Refling Hagen

Gud gjorde vesle flua,
og jeg kan drepe den,
men se, på himmelvekta
veier den jo likt med meg.

Gud gir den vesle flua mat,
han sørger og for meg.
Men ville pine stakkars kre,
gjør bare ondskap glad.

Læredikt for barn i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840. Modernisert språkform og omkved ved Ingeborg Refling Hagen.