wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Værhanen og måltrosten

Værhanen og måltrosten, Tone Groven Holmboe - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Lytt til Ekeberg Barnesuttung
Værhanen og måltrosten

«Snarrarrar.» – Hva er det for en fugl?
Er Gjertrudsfuglen ute
for vårregn å bebude –
snarrarrar – så like over jul?

«Snarrarrar.» Det er en fugl av tre.
Tre pinner er det hele,
attglemt på bondens mæle –
snarrarrar – alt siden det kom snø.

«Snarrarrar.» Værhanen blir så stolt:
«Du måltrost der på grene
nå synger jeg alene.
Snarrarrar – det høres i ditt holt.»

«Snarrarrar.» Jeg synger året om.
Du kun mens løvet skyter.
Da sier man du byder –
snarrarrar – litt av din fattigdom.

«Narr, narr, narr! Se vandringsmann han flyr
forbi værhanens aker,
men hver gang trosten klager –
snarrarrar – da stanser folk og dyr.»

Frå «Vinterblommer i Barnekammeret». Diktet kan gjerne bli presentert med opptak av måltrost- eller svarttrost-sang. Tematisk kan det minne om «Nattergalen» av H. C. Andersen.