wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Dompapen

Se, som en rose sitter
i rognens høyeste kvist
rødbrystet liten dompaphann
ved siden av hunnen grå

Hvor prektig er dens vinge.
Med den den flyver så høyt.
Den spiser sure rognebær,
men takker dog Gud derfor.

Av mos og tørre kvister
sitt rede byger den tett.
Den klekker der sin yngel ut,
og synger til Gud sin takk.

Den gir en dyktig lekse
til de uartige barn
som sover og som spiser,
men takker ei Gud derfor.

Den lille skolemester
i rognen har meg lært,
å takke Gud der ovenfor
for rede og mat og liv.

Læredikt i naturhistorie frå bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840.