wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Vi ere en nasjon vi med

Vi ere en nasjon vi med, Ukjend - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Vi ere en nasjon vi med

Det vert ofte hevda at den fransk-belgiske komponisten Grétry skreiv melodien, men dette finst det ikkje dekning for i musikkhistoria. Andrestemma er henta frå «Skolens sangbok» redigert av Mads Berg, brukt med løyve frå Aschehoug forlag. Vi kjenner ikkje arrangøren.

Vi ere en nasjon vi med,
vi små en alen lange:
et fedreland vi frydes ved,
og vi, vi ere mange.
Vårt hjerte vet, vårt øye ser
hvor godt og vakkert Norge er,
vår tunge kan en sang blant fler
av Norges æres-sange.

Mer grønt er gresset ingensteds,
mer fullt av blomster vevet
enn i det land hvor jeg tilfreds
med far og mor har levet.
Jeg vil det elske til min død,
ei bytte det hvor jeg er født,
om man et paradis meg bød
av palmer oversvevet.

Hvor er vel himlen mere blå?
Hvor springer vel så glade
de bekker som i engen gå
for blomstene å bade?
Selv vinteren jeg frydes ved,
så hvit og klar som strøet med
all stjernehimlens herlighet
og hvite liljeblade.

Jeg ikke vil for fremmed vår
min norske vinter bytte,
og fremmed slott ei nær forslår
imot min faders hytte.
Han sier han er der så fri.
Det ei så nøye fatter vi,
men noe godt er visst deri
som verd er å beskytte.

Gid jeg da snart må bli så stor
– jeg har så lenge biet –
at tappert jeg kan verne for
min faders dyre frihet!
Og skulle noen vel med makt
få fedrelandet ødelagt?
Hvert liv, min fader jo har sagt,
er til dets frelse viet.

Det leve da som gran og fyrr,
de sterke, eviggrønne,
som stjernene bak sine sky'r
er alltid like skjønne!
Kom vår og høst, som alltid før,
med blomster for min moders dør
med gyldent korn på faders staur,
som vil du dem belønne.

Frå «For Arbeidsklassen» i desember 1841. Wergeland foreslo melodien «For Norge, Kjæmpers Fødeland» – og «Vi ere en nasjon, vi med» kan lesast som eit direkte svar til denne.