wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Nisser og dverge

Nisser og dverge, Bernhard E. Philipp - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Nisser og dverge

Nisser og dverge bygger i berge;
men vi skal mine dem alle her ut.
Ti mens vi synger muntre i klynger,
sprenger vi berget i lufta med krutt.

Ja, la oss bore dype og store
huller i gråstein og blåstein og flint!
Da, mens vi synger muntre i klynger,
sprenger vi berget i stykker og splint.

Hurra, det knaller; for et rabalder!
Hurra, minerer, du vinner til sist.
Ti mens vi synger, muntre i klynger,
sprenger vi berget ved makt og ved list.

Fjellet skal beve under vår neve;
hurra, minerer, nå knaller ditt skudd!
Nisser og dverge bygger i berge,
hurra, nå miner vi nissene ut!

Trykt i «For Arbeidsklassen» 27. august 1841. Wergeland fortel at han dikta visa for at steinbrytarane skulle få mindre «liderlige» tekster å synge til arbeidet. På førstetrykket av teksta, eit skillingstrykk, står «Den almindelige Minerer-Melodi» oppgitt som melodiforslag. Det er sannsynlegvis den same melodien vi nyttar i dag, melodien nettopp denne teksta har gjort så kjend og kjær at alle kjenner han.