wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Barnepreken

En torsk og en flyndre –
min preken begynner.
En ku og en kalv –
min preken er halv.
En ulv som kan tute –
min preken er ute.
Gå hjem alle mann!
Gjør maten i stand!

Har du meget – så gled deg,
og la mange få med deg!
Har du kun et stykke brød –
del det lell med sult og nød!
Og har du bare en liten smule,
så strø den ut for himlens fugle.

Dette er Elling Holst sin versjon av Wergelands «Barnepreken». Originaltekst tysk, frå «Des Knaben Wunderhorn», trykt i «Vinterblommer i barnekammeret».