wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Katten

Katten, Tone Groven Holmboe - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Katten

Forsiktig og slu er kattepus.
Vær også forsiktig med den!
Den leker grum med den fangne mus,
den slipper og tar den igjen.

Mer grum enn katten den dreng dog er,
som plager og gjør den ondt.
Den fikk av Gud sin karakter
og sin anviste dont.

Læredikt for barn i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840.