wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Hoggormen

Hoggormen, Tone Groven Holmboe - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Hoggormen

Med ildrødt øye, tungen kløvet,
hoggormen fram av klippens rift
sniker seg raslende i løvet.
Vokt deg, dens tann er full av gift.

Med skjell er hele kroppen dekket,
så blankt og glatt som stål polert.
Et bånd, av svarte spetter flekket,
går i fra hode og til stjert.

En hoggorm, ble det sagt, seg klengte
om en apostels ankel-ledd.
Han ristet benet sitt og slengte,
selv uskadd, ormen langt avsted.

Læredikt for barn i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840.