wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Barnenyttårsønsker

Barnenyttårsønsker, Thomas Beck - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Barnenyttårsønsker

Denne melodien er laga til originalteksta, den moderniserte versjonen har litt annan rytme.

Vi ønsker vår husbond så gyllen en disk,
på hver av dens ender så lekker en fisk.
Da himmelens engler stor lystighet får –
vi ønsker dere alle lykksalig nytt år!

Vi ønsker vår matmor en kjole av ull.
Den varmer langt bedre enn sølvstas og gull.
Da himmelens engler stor lystighet får –
vi ønsker dere alle lykksalig nytt år!

Vi ønsker smågutten i hånden en penn.
For sverdet er ikke så nyttig som den.
Da himmelens engler stor lystighet får –
vi ønsker dere alle lykksalig nytt år!

Vi ønsker vår datter en pen liten rokk.
Da spinner hun ulltråden silkefin nok.
Da himmelens engler stor lystighet får –
vi ønsker dere alle lykksalig nytt år!

Vi ønsker vår jente en støvekost lang.
Da edderkopp ned med en eneste gang!
Da himmelens engler stor lystighet får –
vi ønsker dere alle lykksalig nytt år!

Vi ønsker vår smågutt en svepe med skaft.
Da traver hans hest som den aldri har travt.
Da himmelens engler stor lystighet får –
vi ønsker dere alle lykksalig nytt år!

Da drar han av sted for å se om sin kost,
den jenta kan bruke som alle har rost.
Da himmelens engler stor lystighet får –
vi ønsker dere alle lykksalig nytt år!

Diktet er omarbeida frå tysk, originalen er «Sterndreherlied» i «Des Knaben Wunderhorn». Trykt i «Vinterblommer i Barnekammeret». Denne forma er modernisert av Ingeborg Refling Hagen.