wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Hunden

Hunden, Norsk folketone - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Hunden

Melodien er ein variant av folketona som er best kjend til teksta «Håvard Hedde». Omkved ved Ingeborg Refling Hagen

Hunden, Tone Groven Holmboe - last ned nota
Lytt til data-generert lydfil
Hunden

Jeg aldri mer vil hunden slå,
men klappe vennlig den,
dens hale til å logre få,
så blir den jo min venn.

Det vennskap ei foraktes bør,
for den så trofast er.
Den glemmer ei hva godt jeg gjør,
hans blikk mitt hjerte ser.

Kom da min kjære kamerat,
jeg dele vil mitt brød.
Min hånd skal tjene deg til fat,
min venn i liv og død!

Læredikt for barn i bladet «For Arbeidsklassen» den 4. desember 1840.