wergelandssanger.no - nye toner, gamle dikt

Morgensang

Hei, stå opp nå alle sammen!
Sistemannen skal ha skammen.
Solens stråler den har alt
hele verden gyllen malt.

Vær velkommen dag som jaget
fæle ugle ned fra taket.
Hør, nå morgensalmen der
kvitrer svale, spurv og stær.

Tre gange tre velkommen
søte, lyse dag i morgenrøde!
Strål i våre hjerter inn
med ditt klare himmelskinn!

Bygger på det tyske «Morgenlied» frå «Des Knaben Wunderhorn». Trykt i «Vinterblommer i barnekammeret».